Up フッキソウ (富貴草) 作成: 2009-12-20
更新: 2022-04-18


分類: 被子植物門 | 双子葉植物綱 | バラ亜綱 | トウダイグサ目 | ツゲ科 | フッキソウ属  個体観察
    樹形  幹  葉  分枝   冬芽  花  果実  更新
    01       2022-04-18
    02       2022-04-18

以下は,上の個体以外
樹形

2011-09-16
 


2013-09-28


2011-09-062010-09-26